Pravila korištenja

Na domeni www.gift.ba određeni su uslovi i pravila prodaje i kupovine proizvoda u web shop-u Gift.ba (www.gift.ba) i www.copy.ba, www.kopi.ba, s obzirom da su isti međusobno povezani i vlasništvo su Copy.ba štamparije.

Usluga na ovoj domeni se sastoji iz pružanja informacija, online kupovine i transakcija te upravljanje sadržajem stranice.

GIFT.BA je privatno vlasništvo i u vlasništvu je firme Copy.ba - Štamparija

Gift.ba shop radi svaki dan u godini od 0-24 h. Pristup web shop-u ima svako lice koje ima pristup internetu i posjeduje internet pretraživač (browser) poput Google Chrome-a, Internet Explorer-a ili Mozilla Firefox-a.

Ponuda artikala na www.gift.ba vrijedi do isteka zaliha ili do završetka objave ponude.

Cijene navedene na www.gift.ba izražene su u BAM valuti sa uračunatim PDV-om i vrijede u trenutku primanja tj. slanja narudžbe. Vrijednost pošiljke (roba sa troškovima poštarine) će također biti iskazana u eurima prilikom zaključivanja narudžbe.

Kupovinu u web shop-u mogu vršiti isključivo ona lica koje pročitaju i prihvate uslove korištenja. Svaki korisnik gift.ba shop-a za svoje potrebe i na svoju odgovornost koristi sadržaje dostupne na stranici i samovoljno prihvata uslove korištenja. Stoga, svaki korisnik obavezan je pročitati i prihvatiti uslove korištenja prije pristupa uslugama web shop-a. Ukoliko se korisnik iz nekog razloga ne slaže sa uslovima korištenja web shop-a treba da se suzdrži od korištenja istog ili da obavijesti korisničku podršku o mogućim nedostacima ili greškama putem telefona, emaila ili kontakt formulara u kontakt sekciji ove web stranice.

Zabranjeno je korištenje bilo kakvih zloćudnih programa ili aplikacija u cilju preuzimanja sadržaja sa stranice; također, bilo kakvi napadi na stranicu www.gift.ba sa ciljem ometanja rada stranice (DDoS), preuzimanja privatnih i/ili povjerljivih podataka, izmjena postojećeg sadržaja odnosno koda, i/ili analize koda u cilju objavljivanja sigurnosnih nedostataka stranice trećim licima strogo su zabranjeni i zakonski kažnjivi. Svako nedozvoljeno, nezakonito korištenje i korištenje koje se protivi uslovima korištenja stranice www.gift.ba podložno je tužbi.

Korisnici i posjetioci ove stranice ne smiju putem ove stranice objavljivati i prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju ili na bilo koji način krše prava drugih, materijali koji su nezakoniti, ugrožavajući, uvredljivi, klevetnički, koji ugrožavaju privatnost, koji su vulgarni ili na neki drugi način nepoželjni. Korisnik stranice www.gift.ba ne smije koristiti stranicu za oglašavanje u bilo kakve komercijalne ili nekomercijalne svrhe.

Gift.ba može raskinuti saradnju sa bilo kojim korisnikom u bilo kojem trenutku ukoliko smatra da je ponašanje korisnika neprihvatljivo i nije u skladu sa uslovima korištenja.

GIFT.BA će nastojati da pruži što tačnije informacije i da što preciznije opiše svaki proizvod kao i da fotografija proizvoda bude odgovarajuća. Fotografije u web shop-u mogu biti ilustrativne prirode i ne moraju odgovarati tačnom izgledu proizvoda. Podaci o proizvodu i opis proizvoda na www.gift.ba mogu sadržavati nenamjerne greške i podložni su promjenama i izmjenama. Korisnik ili kupac na stranici www.gift.ba sam ocjenjuje tačnost informacija i vrši kupovinu samovoljno i na svoju odgovornost. Gift.ba neće biti odgovorna za štetu nastalu time što se kupac oslonio na informacije koje su date na stranici  www.gift.ba

Gift.ba zadržava pravo na izmjenu ovih uslova i pravila. Sve promjene primijenit će se na korištenje wwwgift.ba, www.copy.ba, www.kopi.ba

GIFT.BA može u bilo kojem trenutku i to bez prethodne najave korisniku, ukoliko smatra neophodnim, izbrisati određeni dio uslova korištenja ili izmijeniti određeni dio uslova korištenja ukoliko bude potrebno. Zbog toga savjetujemo korisnike ove stranice da povremeno ponovo pročitaju uslove korištenja kako bi bili tačno informisani o eventualnim promjenama na stranici. Nastavak korištenja stranice podrazumijeva da se korisnik slaže sa uslovima korištenja kao i promjenama. Ukoliko se ne slažete s navedenim pravilima korištenja i ne želite ih prihvatiti, molimo Vas obratite se korisničkoj podršci i za to vrijeme nemojte koristiti usluge web shop-a.

Intelektualno vlasništvo. Žigovi, logotipi, registrovani znaci i brendovi

Sadržaj i materijali koji se nalaze na www.gift.ba su vlasništvo firme Gift.ba Sarajevo i zaštićeni su autorskim pravom, žigom i dizajnom, te je svako kopiranje, objavljivanje i distribucija sadržaja koji se nalazi na Magazinoj stranici bez prethodnog odobrenja strogo zabranjeno.

Svako korištenje “Gift.ba, copy.ba, kopi.ba” logotipa i bilo kojeg dizajna u vlasništvu firme Gift.ba. odnosno eksploatacija istih u svrhe falsificiranja porijekla drugih proizvoda i/ili promoviranja trećih proizvoda i/ili usluga strogo je zabranjeno i zakonski kažnjivo.