PODACI O PRAVNIM INFORMACIJAMA

Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka i njihovom korištenju

Za potrebe realizacije usluga prodaje na web stranici, te pružanja podrške korisnicima, GIFT.BA skuplja sljedeće podatke:

 • ime korisnika;
 • prezime korisnika;
 • adresu korisnika (ulica, broj, poštanski broj, mjesto i država);
 • e-mail korisnika;
 • broj telefona;
 • sadržaj svake narudžbe i vrijeme izvršenja iste;
 • način plaćanja;
 • e-mail korespondencija sa korisnicima koji ostvaruju kontakt sa podrškom kroz formular na stranici. 

GIFT.BA čuva gore navedene podatke najmanje sedam (7) godina shodno Zakonu o računovodstvu i reviziji FBiH, Član 31.

Korisnik po želji može obrisati svoj korisnički račun što podrazumijeva uklanjanje svih gore navedenih podataka sa stranice isključivo ukoliko isti korisnik nije izvršio niti jednu narudžbu. Narudžbe (bez obzira na status) ostaju u sistemu čak i nakon brisanja korisničkog računa do isteka zakonom propisanog roka za čuvanje poslovne dokumentacije (sedam godina) i sadrže sljedeće podatke:

 • ime korisnika;
 • prezime korisnika;
 • adresu korisnika (ulica, broj, poštanski broj, mjesto i država);
 • e-mail korisnika;
 • broj telefona;
 • sadržaj narudžbe i vrijeme izvršenja iste;
 • način plaćanja.

Nakon isteka zakonom propisanog roka za čuvanje poslovne dokumentacije, GIFT.BA na zahtjev korisnika može obrisati korisničke podatke u cijelosti, te uništiti fizičke kopije dokumentacije koja sadrži podatke o korisniku.