Informacije o sigurnosti kupovine preko nasih servisa

Sigurnost

Prilikom registracije na www.gift.ba bit ćete dužni kreirati lozinku koju morate zadržati samo za sebe i ne dijeliti je s drugim osobama. Odgovorni ste za sve akcije i narudžbe koje su naručene pod Vašom lozinkom. Ako znate ili sumnjate da još neko zna Vašu lozinku, dužni ste to provjeriti i urediti.

Ukoliko postoji bilo kakva sumnja da postoji propust u sigurnosti, Gift.ba ima pravo od Vas tražiti da promijenite lozinku.

Gift.ba nije odgovorna za bilo kakvu štetu ili oštećenja opreme korisnika nastalu prilikom korištenja stranice www.gift.ba. Korisnik je odgovoran za štete ili nepravilnosti nastale bilo kakvom greškom, prekidom konekcije, brisanjem, kašnjenjem u radu, prenosom, računarskim virusom, neovlaštenim pristupom, nemarom ili  nekom drugom radnjom.

Za sve dodatne informacije ili bilo kakva pitanja smo na usluzi.

Možete nas kontaktirati putem telefona, emaila.